/** * A class to parse color values * @author Stoyan Stefanov <sstoo@gmail.com> * @link http://www.phpied.com/rgb-color-parser-in-javascript/ * @license Use it if you like it */ function RGBColor(color_string) { this.ok = false; // strip any leading # if (color_string.charAt(0) == '#') { // remove # if any color_string = color_string.substr(1,6); } color_string = color_string.replace(/ /g,''); color_string = color_string.toLowerCase(); // before getting into regexps, try simple matches // and overwrite the input var simple_colors = { aliceblue: 'f0f8ff', antiquewhite: 'faebd7', aqua: '00ffff', aquamarine: '7fffd4', azure: 'f0ffff', beige: 'f5f5dc', bisque: 'ffe4c4', black: '000000', blanchedalmond: 'ffebcd', blue: '0000ff', blueviolet: '8a2be2', brown: 'a52a2a', burlywood: 'deb887', cadetblue: '5f9ea0', chartreuse: '7fff00', chocolate: 'd2691e', coral: 'ff7f50', cornflowerblue: '6495ed', cornsilk: 'fff8dc', crimson: 'dc143c', cyan: '00ffff', darkblue: '00008b', darkcyan: '008b8b', darkgoldenrod: 'b8860b', darkgray: 'a9a9a9', darkgreen: '006400', darkkhaki: 'bdb76b', darkmagenta: '8b008b', darkolivegreen: '556b2f', darkorange: 'ff8c00', darkorchid: '9932cc', darkred: '8b0000', darksalmon: 'e9967a', darkseagreen: '8fbc8f', darkslateblue: '483d8b', darkslategray: '2f4f4f', darkturquoise: '00ced1', darkviolet: '9400d3', deeppink: 'ff1493', deepskyblue: '00bfff', dimgray: '696969', dodgerblue: '1e90ff', feldspar: 'd19275', firebrick: 'b22222', floralwhite: 'fffaf0', forestgreen: '228b22', fuchsia: 'ff00ff', gainsboro: 'dcdcdc', ghostwhite: 'f8f8ff', gold: 'ffd700', goldenrod: 'daa520', gray: '808080', green: '008000', greenyellow: 'adff2f', honeydew: 'f0fff0', hotpink: 'ff69b4', indianred : 'cd5c5c', indigo : '4b0082', ivory: 'fffff0', khaki: 'f0e68c', lavender: 'e6e6fa', lavenderblush: 'fff0f5', lawngreen: '7cfc00', lemonchiffon: 'fffacd', lightblue: 'add8e6', lightcoral: 'f08080', lightcyan: 'e0ffff', lightgoldenrodyellow: 'fafad2', lightgrey: 'd3d3d3', lightgreen: '90ee90', lightpink: 'ffb6c1', lightsalmon: 'ffa07a', lightseagreen: '20b2aa', lightskyblue: '87cefa', lightslateblue: '8470ff', lightslategray: '778899', lightsteelblue: 'b0c4de', lightyellow: 'ffffe0', lime: '00ff00', limegreen: '32cd32', linen: 'faf0e6', magenta: 'ff00ff', maroon: '800000', mediumaquamarine: '66cdaa', mediumblue: '0000cd', mediumorchid: 'ba55d3', mediumpurple: '9370d8', mediumseagreen: '3cb371', mediumslateblue: '7b68ee', mediumspringgreen: '00fa9a', mediumturquoise: '48d1cc', mediumvioletred: 'c71585', midnightblue: '191970', mintcream: 'f5fffa', mistyrose: 'ffe4e1', moccasin: 'ffe4b5', navajowhite: 'ffdead', navy: '000080', oldlace: 'fdf5e6', olive: '808000', olivedrab: '6b8e23', orange: 'ffa500', orangered: 'ff4500', orchid: 'da70d6', palegoldenrod: 'eee8aa', palegreen: '98fb98', paleturquoise: 'afeeee', palevioletred: 'd87093', papayawhip: 'ffefd5', peachpuff: 'ffdab9', peru: 'cd853f', pink: 'ffc0cb', plum: 'dda0dd', powderblue: 'b0e0e6', purple: '800080', red: 'ff0000', rosybrown: 'bc8f8f', royalblue: '4169e1', saddlebrown: '8b4513', salmon: 'fa8072', sandybrown: 'f4a460', seagreen: '2e8b57', seashell: 'fff5ee', sienna: 'a0522d', silver: 'c0c0c0', skyblue: '87ceeb', slateblue: '6a5acd', slategray: '708090', snow: 'fffafa', springgreen: '00ff7f', steelblue: '4682b4', tan: 'd2b48c', teal: '008080', thistle: 'd8bfd8', tomato: 'ff6347', turquoise: '40e0d0', violet: 'ee82ee', violetred: 'd02090', wheat: 'f5deb3', white: 'ffffff', whitesmoke: 'f5f5f5', yellow: 'ffff00', yellowgreen: '9acd32' }; for (var key in simple_colors) { if (color_string == key) { color_string = simple_colors[key]; } } // emd of simple type-in colors // array of color definition objects var color_defs = [ { re: /^rgb\((\d{1,3}),\s*(\d{1,3}),\s*(\d{1,3})\)$/, example: ['rgb(123, 234, 45)', 'rgb(255,234,245)'], process: function (bits){ return [ parseInt(bits[1]), parseInt(bits[2]), parseInt(bits[3]) ]; } }, { re: /^(\w{2})(\w{2})(\w{2})$/, example: ['#00ff00', '336699'], process: function (bits){ return [ parseInt(bits[1], 16), parseInt(bits[2], 16), parseInt(bits[3], 16) ]; } }, { re: /^(\w{1})(\w{1})(\w{1})$/, example: ['#fb0', 'f0f'], process: function (bits){ return [ parseInt(bits[1] + bits[1], 16), parseInt(bits[2] + bits[2], 16), parseInt(bits[3] + bits[3], 16) ]; } } ]; // search through the definitions to find a match for (var i = 0; i < color_defs.length; i++) { var re = color_defs[i].re; var processor = color_defs[i].process; var bits = re.exec(color_string); if (bits) { channels = processor(bits); this.r = channels[0]; this.g = channels[1]; this.b = channels[2]; this.ok = true; } } // validate/cleanup values this.r = (this.r < 0 || isNaN(this.r)) ? 0 : ((this.r > 255) ? 255 : this.r); this.g = (this.g < 0 || isNaN(this.g)) ? 0 : ((this.g > 255) ? 255 : this.g); this.b = (this.b < 0 || isNaN(this.b)) ? 0 : ((this.b > 255) ? 255 : this.b); // some getters this.toRGB = function () { return 'rgb(' + this.r + ', ' + this.g + ', ' + this.b + ')'; } this.toHex = function () { var r = this.r.toString(16); var g = this.g.toString(16); var b = this.b.toString(16); if (r.length == 1) r = '0' + r; if (g.length == 1) g = '0' + g; if (b.length == 1) b = '0' + b; return '#' + r + g + b; } // help this.getHelpXML = function () { var examples = new Array(); // add regexps for (var i = 0; i < color_defs.length; i++) { var example = color_defs[i].example; for (var j = 0; j < example.length; j++) { examples[examples.length] = example[j]; } } // add type-in colors for (var sc in simple_colors) { examples[examples.length] = sc; } var xml = document.createElement('ul'); xml.setAttribute('id', 'rgbcolor-examples'); for (var i = 0; i < examples.length; i++) { try { var list_item = document.createElement('li'); var list_color = new RGBColor(examples[i]); var example_div = document.createElement('div'); example_div.style.cssText = 'margin: 3px; ' + 'border: 1px solid black; ' + 'background:' + list_color.toHex() + '; ' + 'color:' + list_color.toHex() ; example_div.appendChild(document.createTextNode('test')); var list_item_value = document.createTextNode( ' ' + examples[i] + ' -> ' + list_color.toRGB() + ' -> ' + list_color.toHex() ); list_item.appendChild(example_div); list_item.appendChild(list_item_value); xml.appendChild(list_item); } catch(e){} } return xml; } }